Přijímací řízení

 

Stále máme volná místa do všech oborů vzdělání, které vyučujeme

 

!!! Další kolo přijímacího řízení se koná 12. 5. 2017 od 8 hodin !!!

 

 !!! Výsledky přjímacího řízení pro školní rok 2017 - 2018 !!!

 

Přijímací řízení pro školní rok 2017 - 2018 

 

A. Přijímací řízení formou centrálně zadávaných testů

     Informací o státních přijímacích zkouškách a ilustrační testy zde...

 

      1. termín: 12. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání a nástavby

     2. termín: 19. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání a nástavby

 

B. Přijímací řízení formou školního pohovoru

 

     1. kolo - 1. termín      24. 4. 2017  - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vlasová kosmetika

     1. kolo - 1. termín      25. 4. 2017  - Kadeřník, Kosmetické služby

 

     1. kolo - 2. termín      26. 4. 2017 - pro všechny obory vzdělání  

 

Každý přihlášený uchazeč od nás obdrží pozvánku s bližšími informacemi. 

     

 

Důležité informace

 

 

  • přihlášku si žáci vyzvednou na základní škole

 

  • přihlášky potvrzené základní školou podávají zákonní zástupci žáků do 1. března 2017 na adresu Severočeská střední škola s.r.o., Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem

 

  • na základní škole si žáci vyzvednou zápisový lístek

 

  • po doručení rozhodnutí o přijetí na střední školu odevzdají žáci, rodiče do deseti pracovních dnů zápisový lístek podepsaný žákem i rodiči na výše uvedenou adresu Severočeské střední školy.

 

Podrobná kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2017-2018 (pdf)

 

 

Vydávání rozhodnutí o přijetí ke studiu 2017-2018 (pdf)

 

  Každoročně vyhlašujeme motivační programy pro žáky školy, které umožňují při dodržení stanovených podmínek získat výrazné slevy na školném.